Manuel Castellet i SolanasNom Manuel Castellet Solanas
Data de naixement 19.12.1943
Situació familiar 3 fills, 4 netes i 4 nets
Adreça electrònica manuelcastellet.cat